Приложения

Енергетика

Нашата фирма има  лоялни клиенти в енергийния сектор в цялата страна.

Независимо дали става въпрос за инсталиране, поддръжка или сервиз, ние притежаваме необходимото оборудване и опит.

 

Добивна промишленост

Нашата фирма е контрагент на предприятия, свързани с добива на суровини, добиващи предимно пясък, руда и варовик.

Много части, като транспортни ленти, ролки, задвижващи барабани, обръщателни барабани.

Ние предоставяме различни услуги, включително монтаж, поддръжка и сервиз.

Рециклиране

Ние обслужваме предприятия, работещи в областта на рециклиране и опазване на околната среда.

Наши клиенти са предприятия, извършващи рециклиране на пластмаса, кутии, празни опаковки и битови отпадъци до рециклиране на скрап, асфалт, бетон и отломки.

Доставяме много специфични продукти на този все по- разрастващ се сектор.

Рециклирането е свързано с повторната употреба на материали и суровини.

Новите суровини стават все по-оскъдни и следователно по-скъпи. Все повече материали от всякакви приложения се използват повторно.

Нашите клиенти обикновено преработват определен вид материал или група продукти. Това може да включва стъкло, хартия, дърво и отпадъци от разрушаване, електрически уреди, метал, текстил, пластмаси и много други.

Пристанищна индустрия

Предлагаме подходящо сервизно обслужване на предприятия от пристанищната индустрия.

Тези предприятия имат стотици метри, а понякога дори километри транспортьори с гумено-транспортна лента. При насипно съхранение и претоварване се използват по-тежки конвейерни лентови системи за дълги инсталации.

ГТЛ  за пристанищата и претоварването

В пристанищната и транспортиращата индустрия се използват ГТЛ за транспортиране на насипни стоки като руда или въглища.