Инструменти за планиране

instrumenti4

  • Кръгли SV кръпки
  • Кръгли стандартни кръпки
  • Тебешир за маркиране
  • Ролетка
  • Измервач на дебелина 540101
  • Измервач на дебелина 540201