Каучуков лист без слепване на слоя

oblicova4ni1 1Употреба

1. Гумения лист покрива от препрорязване, подходящ за задвижващи глави
2. Защитата на повърхността при задвижване на главата
3. По добро захващане и коефициент на триене
4. Износоустойчив
5. Диаметър на макарата<=1000мм


Спецификация

Ширина Дължина Дебелина
1500мм 1000  8mm, 10mm, 12mm, 15mm