Пристанищна индустрия

Предлагаме подходящо сервизно обслужване на предприятия от пристанищната индустрия.

Тези предприятия имат стотици метри, а понякога дори километри транспортьори с гумено-транспортна лента. При насипно съхранение и претоварване се използват по-тежки конвейерни лентови системи за дълги инсталации.

ГТЛ  за пристанищата и претоварването

В пристанищната и транспортиращата индустрия се използват ГТЛ за транспортиране на насипни стоки като руда или въглища.