Рециклиране

Ние обслужваме предприятия, работещи в областта на рециклиране и опазване на околната среда.

Наши клиенти са предприятия, извършващи рециклиране на пластмаса, кутии, празни опаковки и битови отпадъци до рециклиране на скрап, асфалт, бетон и отломки.

Доставяме много специфични продукти на този все по- разрастващ се сектор.

Рециклирането е свързано с повторната употреба на материали и суровини.

Новите суровини стават все по-оскъдни и следователно по-скъпи. Все повече материали от всякакви приложения се използват повторно.

Нашите клиенти обикновено преработват определен вид материал или група продукти. Това може да включва стъкло, хартия, дърво и отпадъци от разрушаване, електрически уреди, метал, текстил, пластмаси и много други.