Добивна промишленост

Нашата фирма е контрагент на предприятия, свързани с добива на суровини, добиващи предимно пясък, руда и варовик.

Много части, като транспортни ленти, ролки, задвижващи барабани, обръщателни барабани.

Ние предоставяме различни услуги, включително монтаж, поддръжка и сервиз.