Втвърдител 1000м

lepila81. Втвърдител с висока плътност и устойчивост на топлина, отлична устойчивост на разтворители, пластмаса и работно масло.
2. Той може да се използва като метален грунд, когато гума към метала е в процес на студено и горещо лепене.
3. Има дълго време за съхранение.