Метал пример

lepila2Идеален грунд за метал при използване в гумени резервоари или облицовки с улей и всички други приложения, където връзката към метал изисква повишаване.